BMP 2700, Om studieguiden

September 8, 2016

Studieguiden er skrevet av Kjersti Hatlevoll og er lest inn av Anette Fredheim Goffeng

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 1 Ulike tilnærminger til ledelse

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Ulike tilnærminger til ledelse", side 9 i studieguiden. 

Lengde: 10:10

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 2 Selvledelse - en innføring i temaet

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Selvledelse  - en innføring i temaet", side 13 i studieguiden. 

Lengde: 05:12

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 3 Fra utbrenthet til jobbengasjement

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Fra utbrenthet til jobbengasjement", side 15 i studieguiden. 

Lengde: 04:25
00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 4 Hva er det egentlig du sier?

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Hva er det egentlig du sier?", side 17 i studieguiden. 

Lengde: 05:41

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 5 Samtaler som påvirker prestasjoner

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Samtaler som påvirker prestasjoner", side 19 i studieguiden. 

Lengde: 06:06

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 6 Oversiktslitteratur på Prestasjonsledelse

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Oversiktslitteratur på «Prestasjonsledelse»", side 22 i studieguiden. 

Lengde: 03:10

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 7 Arbeidet med prosjektoppgaven

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Arbeidet med prosjektoppgaven", side 23 i studieguiden. 

Lengde: 03:37

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 1, Del 8 Arbeid i mellomperioden

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Arbeid i mellomperioden", side 24 i studieguiden. 

Lengde: 02:53

00:0000:00

BMP 2700, Studieenhet 2, Del 1 Ulike kilder til motivasjon

September 8, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Ulike kilder til motivasjon", side 26 i studieguiden. 

Lengde: 10:25
00:0000:00